Úřední deska

Úřední deska

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Úřední deska


Krizový plán ORP Karlovy Vary: https://mmkv.cz/cs/krizovy-plan


Informace z obecního úřadu

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Krizová opatření vlády ČR ze dne 26. 3. 2020 Usnesení vlády ČR 130 - 131 27.03.2020
Sbírka zákonů změna zákona č. 355/2019 Sb. 27.03.2020
Jak manipulovat s knihami při jejich vrácení v době ohrožení COVID - 19 27.03.2020
ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ MÍROVÁ 27.03.2020
Svoz nebezpečného odpadu 23. 5. 2020 27.03.2020
Odstávka elektrické energie Mírová 16. 4.2020 27.03.2020 17.04.2020
Sbírka zákonů ČR nové informace 27.03.2020
ČESKÁ POŠTA INFORMACE 27.03.2020
Doporučení Ministerstva zdravotnictví k používání osobních ochranných prostředků ve zdravotnictví při zdravotní péči v souvislosti s koronavirem SARS-CoV-2, resp. 2019-nCoV a onemocněním Covid-19, se zaměřením na ochranu dýchacích cest. 26.03.2020
Ministerstvo zdravotnictví - mimořádné opatření 25.03.2020 10.04.2020
Tisková zpráva MŽP 25.03.2020
Stanovisko Ministerstva vnitra pro obce v karanténě a k možnosti posunout splatnost místních poplatků 25.03.2020
Hasičský záchranný sbor ČR 25.03.2020
Doporučení Ministerstva zdravotnicví ČR 25.03.2020
Benefity pro přeshraniční pracovníky 25.03.2020
Krizová opatření vlády ČR ze dne 23. 3. 2020 24.03.2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR 24.03.2020
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, účinná od 24. 3. 2020, resp. od 25. 3. 2020 24.03.2020
Policie ČR informuje 24.03.2020
E-mail Karlovarského kraje COVID 19 23.03.2020
Informační centrum - základní životní potřeby 23.03.2020 08.04.2020
NABÍDKA ROZVOZ POTRAVIN 23.03.2020
ĆESKÁ POŠTA - INFORMACE PRO SENIORY 23.03.2020
Sbírka zákonů Částka 44, Nařízení vlády 120 a 121 23.03.2020
ČESKÁ POŠTA aktuální seznam uzavření pošt 22.03.2020
Informační centrum Karlovarského kraje 21.03.2020
Krizová opatření vlády ČR ze dne 19. 3. 2020 20.03.2020
Nakládání s odpadem v době epidemie 20.03.2020
Mimořádná opatření pro seniory aktuální ke dni 20. 3. 2020 20.03.2020
INFORMACE PRO POŽIVATELE DŮCHODŮ 19.03.2020
Informace MV ČR ke koronaviru 18.03.2020
SENIOŘI COVID - 19 18.03.2020
Usnesení vlády ČR č. 106 - 108/ 2020 18.03.2020
Karlovarský kraj bude rozdělovat další roušky a respirátory zdravotníkům prostřednictvím výdejních míst ve městech 18.03.2020
Krizová opatření vlády ČR ze dne 16. 3. 2020 17.03.2020
Informace pro územní samosprávné celky Ministerstvo financí ČR 16.03.2020
Nové nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky 16.03.2020
Opatření vlády o kontrolách na hranicích obcím a další rozhodnutí vlády k nouzovému stavu 16.03.2020
Nařízení Vlády ČR č. 83 2020 16.03.2020
NV a Krizová opatření vlády ČR - 15. 3. 2020 16.03.2020
Informační web Karlovarského kraje 16.03.2020
Zákaz volný pohyb osob 16.03.2020
Ministerstvo zdravotnictví nové webové stránky informace 16.03.2020
Nařízení starostky obce č. 1/2020 16.03.2020
Pokyn pro matriční úřady 16.03.2020
Informace MV ČR pokyn ke konání zastupitelstev 16.03.2020
INFORMACE KE KORONAVIRU KARLOVARSKÝ KRAJ LETÁK aktualizace 16.03.2020
Informace pro obce a kraje o způsobu poskytování informací v souvislosti s koronavirem COVID-19 16.03.2020
Jedná rady obce cestou tele či videokonference a hlasování rady obce per rollam 16.03.2020
Informace pro územní samosprávné celky 14.03.2020
Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření č. 82 14.03.2020
INFORMACE KE KORONAVIRU KARLOVARSKÝ KRAJ LETÁK 14.03.2020
Aktuální stanovisko ke konání zastupitelstev obcí v době nouzového stav 14.03.2020
VÝZVA OBČANŮM PLES MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 7.3. 2020 14.03.2020
Mimořádné opatření MV ČR ochrana vnitřních hranic 13.03.2020
Opatření obecné povahy MV ČR 13.03.2020
MŠMT informace k nouzovému stavu 13.03.2020
VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU 13.03.2020
Krizová opatření Vlády ČR v souvislosti s vyhlášeným Nouzový stavem 13.03.2020
Obec Mírová NOUZOVÝ STAV 13.03.2020
Usnesení vlády ČR 75.-81. 13.03.2020
Informace k mimořádným opatřením 11.03.2020
Informace MPSV ke koronaviru a pracovněprávním souvislostem 11.03.2020
Informace MVČR 11.03.2020
Dodávání zásilek v důsledku výskytu koronaviru 11.03.2020
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ 10.03.2020
Informace k opatřením 10.03.2020
Pozvánka na setkání seniorů 4. 4. 2020 09.03.2020 04.04.2020
Krajská hygienická stanice - vracíte se zahraničí 02.03.2020
Informativní rozbor pitné vody 02.03.2020
Soutěž Tradiční výrobek roku 02.03.2020
Termín zápisu dětí do školy rok 2020 04.02.2020 03.04.2020
Pozvána na setkání seniorů dne 4. 4. 2020 29.01.2020 05.04.2020
Poplatky za psy rok 2020 15.01.2020
Informace pro majitele psů 14.01.2020
Informace pro majitele psů 14.01.2020
Obec Mírová - nový traktor 11.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o nákupu a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků provozovatele knihovny (obce) a jejich distribuce v roce 2020 20.11.2019
Likvidace jedlých olejů 05.08.2019
Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci UZSVM/PKV/4133/2019-PKVM 24.06.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje odbor bezpečnosti a krizového řízení 24.06.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 2019 24.06.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje 24.06.2019
Výsledky voleb do EP obec Mírová 2019 27.05.2019
Usnesení ZO Mírová ze dne 15. 5. 2019 16.05.2019
KONTEJNÉRY NA BIOODPAD - KOMPOSTÉRY PRO OBČANY 14.03.2019
UPOZORNĚNÍ NA ÚHRADY POPLATKU ZA PSA NA ROK 2019 12.03.2019
UPOZORNĚNÍ ÚHRADY NÁJEMNÍCH, PACHTOVNÍCH SMLUV 10.01.2019
UPOZORNĚNÍ NA ÚHRADY POPLATKU ZA PSA NA ROK 2019 10.01.2019
Stolní tenis pro děti každé úterý od 16.30 hodin ve společenském sále OÚ Mírová 09.01.2019
Oznámení o zveřejnění 04.01.2019
Investiční plán obce Mírová pro období 2018 - 2024 13.12.2018
Zveme všechny příznivce stolního tenisu 22.11.2018
RO č. 6 2018 28.09.2018
DŮLEŽITÉ! ROZHODNUTÍ HEJTMANKY č. 1/2018 VYHLÁŠENÍ DOBY ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRŮ 27.07.2018
Knihovní řád 2018 18.07.2018
Povodňová aktivita Chodovského potoka dne 12. 6. 2018 12.06.2018
Závěrečný účet obec Mírová 2017 24.05.2018
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 24.05.2018
Návrh závěrečného účtu obce Mírová za rok 2017 23.04.2018
Pověřenec pro ochranu osobních údajů obec Mírová 16.04.2018
Elektronické zápisy do MŠ 09.04.2018
Informace o dotaci na kompostéry 2018 15.03.2018
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017 25.01.2018
TISKOPISY přihlášení a odhlášení psa 19.01.2018
Přihlášení psa 19.01.2018
Mírová zveřejňované dokumenty 21.12.2017
Závěrečný účet OBCE MÍROVÁ za rok 2016 11.05.2017

Informace z jiných úřadů

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
DOPIS HEJTMANA KARLOVARSKÉHO KRAJE ÚSTŘEDNÍMU KRIZOVÉMU ŠTÁBU 20.03.2020
ROZHODNUTÍ HEJTMANA KARLOVARSKÉHO KRAJE Č. 2 2020 18.03.2020
Krajské listy 3 2020 18.03.2020 30.04.2020
Veřejná vyhláška OOP č. 48/2020 17.03.2020 03.04.2020
Veřejná vyhláška OOP č. 49/2020 17.03.2020 03.04.2020
Veřejná vyhláška "VEŘEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY č. 7 ÚP CHODOV" 11.03.2020 15.04.2020
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o změně č. 1 ÚP Nová Role 09.03.2020 15.04.2020
Krajské listy 02 2020 24.02.2020
Sebeobrana pro děti základních škol 24.02.2020
Statutární město Karlovy Vary Nařízení č. 2/2020 05.02.2020 31.05.2020
1/2 maraton Karlovy Vary 16. 5. 2020 05.02.2020 17.05.2020
Krajské listy 01 2020 20.01.2020
Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 10.12.2019 31.12.2022
Podkladová zpráva MŠMT pro Karlovarský kraj 14.10.2019
Výpis z analýzy vzniku mimořádných událostí a krizových situací pro obec Mírová 14.10.2019
Krajské listy 09 2019 23.09.2019
ČEZ DISTRIBUCE UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 18.09.2019
HZS bezpečnostní desatero 2019 23.08.2019
Výroční zpráva REMA 06.08.2019
Slavnostní zahájení Dnů lidové architektury Karlovarského kraje a křest průvodce Lidové stavby Karlovarského kraje“. 27.06.2019
Zámek Kynžvart - výstava 15.05.2019
Krajské listy 04 2019 25.04.2019
Pečující roku leták 15.04.2019
Informace o víkendových soutěžních a poznávacích pobytech pro děti v krásné přírodě Májina údolí 29.03.2019
Krajské listy 03 2019 21.03.2019
ČEZ DISTRIBUCE UPOZORNĚNÍ 08.06.2018
Ministerstvo vnitra informuje 08.06.2018
Výroční zpráva veřejné ochránkyně práv 2017 07.05.2018

Obecně závazné vyhlášky a nařízení

Rozpočty obce, rozpočtová opatření, střednědobý výhled obce

Rozpočty obce, rozpočtová opatření, střednědobý výhled obce Mikroregion Sokolov

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
MSV rozpočtové opatření č. 1/2020 25.03.2020
Mikroregion Sokolov - východ Rozpočtové opatření č. 8/2019 22.01.2020
Schválené dokumenty Mikroregion Sokolov východ zveřejnění 21.12.2019
Mikroregion Sokolov - východ Rozpočtové opatření č. 6/2019 21.12.2019
Mikroregion Sokolov - východ Rozpočtové opatření č. 7/2019 21.12.2019
Mikroregion Sokolov - schválený Rozpočet 2020, schválený Střednědobý výhled na rok 2021 21.12.2019
Návrh rozpočtu MSV 2020 a střednědobého výhledu 2021 a 2022 22.11.2019
Mikroregion Sokolov - východ Rozpočtové opatření č. 5/2019 12.11.2019
MSV Rozpočtové opatření č. 4/2019 22.10.2019
Mikroregion Sokolov - východ Rozpočtové opatření č. 3/2019 05.08.2019
Mikroregion Sokolov - východ zveřejňování dokumentů 27.06.2019
Mikroregion Sokolov - východ Rozpočtové opatření č. 2/2019 20.05.2019
Návrh závěrečného účtu MSV 2018 09.05.2019
Zpráva o výsledku hospodaření MSV za rok 2018 09.05.2019
Mikroregion Sokolov - východ rozpočtové opatření č. 1/2019 02.04.2019
Mikroregion Sokolov - východ Rozpočtové opatření 9/2018 29.01.2019
Mikroregion Sokolov východ zveřejňování rozpočtových dokumentů 29.01.2019
Mikroregion Sokolov - východ informace 04.01.2019
Mikroregion Sokolov - východ rozpočtové opatření č. 8 13.12.2018
Mikroregion Sokolov - východ Rozpočtové opatření č. 7/2018 14.11.2018
Mikroregion Sokolov - východ rozpočet 2019, střednědobý výhled 2020, 2021 12.11.2018
Mikroregion Sokolov - východ rozpočtové opatření č. 6/2018 07.11.2018
Mikroregion Sokolov - východ rozpočtové opatření č. 5 29.08.2018
Mikroregion Sokolov - východ Závěrečný účet a rozbor hospodaření za rok 2017 24.07.2018
Mikroregion Sokolov-východ rozpočtové opatření č. 4/2018 16.07.2018
Mikroregion Sokolov-východ - závěrečný účet 2017 15.06.2018
Mikroregion Sokolov-východ - kontrola hospodaření r.2017 15.06.2018
Mikroregion Sokolov-východ rozpočtové opatření č. 3/2018 17.05.2018
Mikroregion Sokolov-východ rozpočtové opatření č. 2/2018 20.04.2018
Mikroregion Sokolov - východ RO č. 10/2017 17.01.2018
Mikroregion Sokolov - východ RO č. 9/2017 04.01.2018
Mikroregion Sokolov - východ rozpočtové opatření č. 1/2018 04.01.2018
Mikroregion Sokolov - východ rozpočet 2018, rozpočtový výhled 2019, 2020 03.01.2018

Dokumenty zastupitelstva obce

Prodeje, pronájmy a směny

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Řád pro veřejné licitace obec Mírová 01.07.2019
Oznámení záměru odkoupení nemovitosti 07.05.2018

Volby

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Voličský průkaz volby EU 2019 03.05.2019

Veřejnoprávní smlouvy

Spisový a skartační řád

Směrnice

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Směrnice č. 1/2018 ochrana osobních údajů 24.05.2018
Směrnice č. 1/2016 20.10.2016

GDPR ochrana osobních údajů

VSOZČ

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Tiskopisy

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les 20.11.2018
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK