Obsah

Formuláře


Formuláře lze získat v listinné podobě v sekretariátu Obecního úřadu Mírová  v úředních hodinách a v digitální podobě stáhnout níže:

  • Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (formulář)
  • Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace-uložení inž. sítí (formulář)
  • Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace-překop,výkop (formulář)
  • Žádost o povolení připojení nemovitosti k místní komunikaci (formulář)
  • Žádost o půjčku z FRB (formulář)
  • Žádost o zrušení trvalého pobytu (formulář)
  • Žádost o přidělení čísla popisného/evidenčního (stáhnout)
  • Přiznání k místnímu poplatku ze psů (formulář)
  • Žádost o prodej pozemku (formulář)


Zásady postupu při majetkoprávních úkonech Obce Mírová v souvislosti s nabýváním, prodejem, směnou, nájmem či pachtem nemovitého majetku (vzor žádosti o prodej nemovitého majetku)