Obsah

Formuláře


Formuláře lze získat v listinné podobě v sekretariátu Obecního úřadu Mírová  v úředních hodinách a v digitální podobě stáhnout níže:


Zásady postupu při majetkoprávních úkonech Obce Mírová v souvislosti s nabýváním, prodejem, směnou, nájmem či pachtem nemovitého majetku (vzor žádosti o prodej nemovitého majetku)