Obsah

Strategie rozvoje obce Mírová 2018 - 2025

 

Schváleno na jednání OZ Mírová dne 2. 10. 2019 pod bodem č.j. 6/06/2019.