Obsah

Územní plán Mírová


Územní plán Mírová schválilo Zastupitelstvo obce Mírová na svém jednání 21. 9. 2010.

Územní plán Mírová

ÚP MÍROVÁ (PDF, 1,9 MB) Staženo: 791x | 16.01.2018

Výkres základního členění Návrh (PDF, 1 MB) Staženo: 514x | 16.01.2018

Textová část (PDF, 793 kB) Staženo: 545x | 16.01.2018

Hlavní výkres Návrh (PDF, 1,8 MB) Staženo: 666x | 16.01.2018

Výkres dopravy Návrh (PDF, 682 kB) Staženo: 374x | 16.01.2018

Vodní hospodářství Návrh (PDF, 646 kB) Staženo: 338x | 16.01.2018

N2.3 energie, spoje Návrh (PDF, 642 kB) Staženo: 333x | 16.01.2018

N2.4 krajina Návrh (PDF, 896 kB) Staženo: 363x | 16.01.2018

Veřejně prospěšné stavby Návrh (PDF, 549 kB) Staženo: 314x | 16.01.2018

Koordinační výkres Odůvodnění (PDF, 1,9 MB) Staženo: 352x | 16.01.2018

Výkres širších vztahů Odůvodnění (PDF, 6 MB) Staženo: 372x | 16.01.2018

Výkres předpokládaného záboru půdního fondu Odůvodnění (PDF, 1,3 MB) Staženo: 387x | 16.01.2018

Související dokumenty

Územní plán Mírová - Textová část Staženo: 446x | 22.01.2018

Územní plán Mírová - Návrh - Základní členění Staženo: 342x | 22.01.2018

Územní plán Mírová - Návrh - Hlavní výkres Staženo: 448x | 22.01.2018

Územní plán obce Mírová - Návrh - Doprava Staženo: 331x | 22.01.2018

Územní plán Mírová - Návrh - Vodní hospodářství Staženo: 327x | 22.01.2018

Územní plán Mírová - Návrh - Energie a spoje Staženo: 309x | 22.01.2018

Územní plán Mírová - Návrh - Krajina Staženo: 375x | 22.01.2018

Územní plán Mírová - Návrh - Veřejně prospěšné stavby Staženo: 337x | 22.01.2018

Stránka