Obsah

Územní plán Mírová


Územní plán Mírová schválilo Zastupitelstvo obce Mírová na svém jednání 21. 9. 2010.

Územní plán Mírová

ÚP MÍROVÁ (PDF, 1,9 MB) Staženo: 597x | 16.01.2018

Výkres základního členění Návrh (PDF, 1 MB) Staženo: 392x | 16.01.2018

Textová část (PDF, 793 kB) Staženo: 389x | 16.01.2018

Hlavní výkres Návrh (PDF, 1,8 MB) Staženo: 498x | 16.01.2018

Výkres dopravy Návrh (PDF, 682 kB) Staženo: 282x | 16.01.2018

Vodní hospodářství Návrh (PDF, 646 kB) Staženo: 256x | 16.01.2018

N2.3 energie, spoje Návrh (PDF, 642 kB) Staženo: 266x | 16.01.2018

N2.4 krajina Návrh (PDF, 896 kB) Staženo: 268x | 16.01.2018

Veřejně prospěšné stavby Návrh (PDF, 549 kB) Staženo: 240x | 16.01.2018

Koordinační výkres Odůvodnění (PDF, 1,9 MB) Staženo: 258x | 16.01.2018

Výkres širších vztahů Odůvodnění (PDF, 6 MB) Staženo: 283x | 16.01.2018

Výkres předpokládaného záboru půdního fondu Odůvodnění (PDF, 1,3 MB) Staženo: 274x | 16.01.2018

Související dokumenty

Územní plán Mírová - Textová část Staženo: 342x | 22.01.2018

Územní plán Mírová - Návrh - Základní členění Staženo: 263x | 22.01.2018

Územní plán Mírová - Návrh - Hlavní výkres Staženo: 341x | 22.01.2018

Územní plán obce Mírová - Návrh - Doprava Staženo: 259x | 22.01.2018

Územní plán Mírová - Návrh - Vodní hospodářství Staženo: 254x | 22.01.2018

Územní plán Mírová - Návrh - Energie a spoje Staženo: 235x | 22.01.2018

Územní plán Mírová - Návrh - Krajina Staženo: 276x | 22.01.2018

Územní plán Mírová - Návrh - Veřejně prospěšné stavby Staženo: 262x | 22.01.2018

Stránka